Contestový von OM0A

Mehr » Contestový von OM0A .

1) Slovenský rádioamatérsky portál CQ.sk organizuje QRP preteky na VKV, ktoré sa konajú v nedeľu prvého augustového víkendu (6.8.2017) od 07.00 von 13.00 UTC v pásme 144 Mhz.

2) Kategórie:
1. Single aj multi op. výkon vysielača do 10 W z jediného koncového stupa, ľubovoľné QTH

3) Modulácia: CW, SSB a FM.

4) Kód: RS(T), poradové číslo spojenia od 001 a WW lokátor.

5) S každou stanicou je možné do preteku započítať jedno platné spojenie, pri ktorom bol oboma stanicami predaný a potvrdený kompletný súťažný kód.

6) Bodovanie: za jeden kilometer preklenutej vzdialenosti sa počíta 1 Angebot.

7) Súťažný denník je akceptovaný v elektronickom formáte EDI podľa bodu 13 Všeobecných podmienok pretekov a súťaží na VKV. Je potrebné zaslať ho elektronickou alebo klasickou poštou na adresu vyhodnocovateľa najneskôr desiaty de po preteku. Adresa: William Petrík, Tatranska Lomnica 193, 059 60 alebo log(@)CQ.sk .

8) Kóty na preteky sa neregistrujú. Vo vlastnom záujme je však vhodné zverejniť v sieti packet radia a na Internete obsadenie kóty.

9) Pokiaľ nie je stanovené inak, platia v ostatnom Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV platné od 1.7.2011.

QSL lístok OM0A

QSL-Karte OM0A

Veľký kus práce som urobil v QSL agende - bolo zodpovedaných 409 Konzentration. Liste der Stationen Sie können eine PDF-Datei. Zárove bol aktualizovaný hlavný logbook na Clublog-u, kde je teraz vyše 33-tisíc spojení do konca roku 2014.  Úpravou prešla predná strana QSL lístka OM0A, na ktorej je 2el. ECO beam 40m/20m.

Dieses Jahr die Webseiten von CQ - CQWW beliebte Veranstalter entdeckte sehr früh Ergebnisse. Die Ergebnisse sind zum Download: http:/ / Www.cq-amateur-radio.com/cq_contest_awards/2009/2009_cq_ww_ssb_contest.pdf .

Team OM0A die in der Oktober-Rennen beteiligt Kategorie M2 als einer der Slowakei. Bitte krížovej kontrole denníkov bolo označených ich chybné 48 Konzentration, das einzige -1.75% (aus über 2600QSO). Poukazuje zu zvyšujúcu in kvalitu operátorov werden. OM0A so získskal 2571 Konzentration 1 758 240 Punkte, 108 zónach ein 420DXCC.