OM0A

Mehr » OM0A .

1) Slovenský rádioamatérsky portál CQ.sk organizuje QRP preteky na VKV, ktoré sa konajú v nedeľu prvého augustového víkendu (6.8.2017) od 07.00 von 13.00 UTC v pásme 144 Mhz.

2) Kategórie:
1. Single aj multi op. výkon vysielača do 10 W z jediného koncového stupa, ľubovoľné QTH

3) Modulácia: CW, SSB a FM.

4) Kód: RS(T), poradové číslo spojenia od 001 a WW lokátor.

5) S každou stanicou je možné do preteku započítať jedno platné spojenie, pri ktorom bol oboma stanicami predaný a potvrdený kompletný súťažný kód.

6) Bodovanie: za jeden kilometer preklenutej vzdialenosti sa počíta 1 Angebot.

7) Súťažný denník je akceptovaný v elektronickom formáte EDI podľa bodu 13 Všeobecných podmienok pretekov a súťaží na VKV. Je potrebné zaslať ho elektronickou alebo klasickou poštou na adresu vyhodnocovateľa najneskôr desiaty de po preteku. Adresa: William Petrík, Tatranska Lomnica 193, 059 60 alebo log(@)CQ.sk .

8) Kóty na preteky sa neregistrujú. Vo vlastnom záujme je však vhodné zverejniť v sieti packet radia a na Internete obsadenie kóty.

9) Pokiaľ nie je stanovené inak, platia v ostatnom Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV platné od 1.7.2011.

Remote staton software

Remote-Staton Software

In 2011 som začal realizovať na mojom QTH v Tatranskej Lomnici Remote-Station . Podarilo sa vybudovať HF remote station, s ktorou bolo možné nielen občasne pracovať, ale reálne contestovať, čo potvrdil úspech, celosvetové víťazstvo v CQWW Xtreme v roku 2012 . Nakoľko som sa v roku 2017 presťahoval a zmenil prácu, hľadám pre remote station novú lokalitu. Ak máš záujem o spoluprácu a využívanie nových technológií, čítaj ďalej

Lesen Sie mehr »

Sent QSL-Karten 2016

QSL lístok OM0A

QSL-Karte OM0A

Veľký kus práce som urobil v QSL agende - bolo zodpovedaných 210 Konzentration. Liste der Stationen Sie können eine PDF-Datei. Zárove bol aktualizovaný hlavný logbook na Clublog-u, kde je teraz vyše 33-tisíc spojení do konca roku 2014.  Úpravou prešla predná strana QSL lístka OM0A, na ktorej je 2el. ECO beam 40m/20m.

QSL lístok OM0A

QSL-Karte OM0A

Veľký kus práce som urobil v QSL agende - bolo zodpovedaných 409 Konzentration. Liste der Stationen Sie können eine PDF-Datei. Zárove bol aktualizovaný hlavný logbook na Clublog-u, kde je teraz vyše 33-tisíc spojení do konca roku 2014.  Úpravou prešla predná strana QSL lístka OM0A, na ktorej je 2el. ECO beam 40m/20m.

CQ WW SSB Contest 2014

Niektorí contestujú, iní stavajú snehuliakov

Niektorí contestujú, iní stavajú snehuliakov

Pri hľadaní nevšedností CQ WW sme s Oliverom OM0ARX (MW0JRX) zistili skutočnosť, že väčšina operátorov jazdí opakovane tú istú kategóriu. Nás láka objavovať a skúšať aj niečo nové. Čo sme teda vymysleli?

Dvaja operátori nie sú na tento svetový contest nekonukurencieschopným tímom. Hľadali sme preto alternatívu, akoby sme si mohli zavysielať obaja. Riešením sú dve jednopásmové kategórie. Zostávalo však vyriešiť otázku - ktoré? Dali sme hlavy dohromady a výsledkom bolo OM0A (op.OM0AAO) SOSB 80m LP Ass. a OM0ARX SOSB 40m LP Ass.

Lesen Sie mehr »

CQ WW RTTY Contest 2014

Skóre OM0A

Ergebnis OM0A

Konštatujem, že OM0A sa pomaly stáva súčasťou RTTY pretekov. Tohtoročný CQ WW RTTY Contest nebol výnimkou, navyše operátorsky sme vytvorili aspo dvojčlenný tím v zostave William OM0AAO zuOliver MW0JRX.

Kvôli contestu sme troška upravili antény u ma v záhrade. Za podozrivých zrakov susedov vyrástla v záhrade multipásmová kukuricaa 4el.OWA yagi na 15m. Z časových a materiálnych dôvodov realizovať hexbeam sa jednoducho nestihlo.

Tento pretek by mohol mať aj podtitul Ako sa z multi-single stalo multi-multi”. Prečo?

Lesen Sie mehr »

« Ältere Artikel