Amateur radio

Browse category Amateur radio .

QSL lístok OM0A

QSL card OM0A

Veľký kus práce som urobil v QSL agende - bolo zodpovedaných 409 link. List of stations You can view a PDF file. Zárove bol aktualizovaný hlavný logbook na Clublog-u, kde je teraz vyše 33-tisíc spojení do konca roku 2014.  Úpravou prešla predná strana QSL lístka OM0A, na ktorej je 2el. ECO beam 40m/20m.

This year s web pages of CQ - CQWW popular race organizer discovered very early results. Results are for download: http://www.cq-amateur-radio.com/cq_contest_awards/2009/2009_cq_ww_ssb_contest.pdf .

Team OM0A those involved in the October race category M2 as one of Slovakia. Please krížovej kontrole denníkov bolo označených I chybné 48 link, which is only -1.75% (from over 2600QSO). Poukazuje to be zvyšujúcu in kvalitu operátorov. OM0A so as získskal 2571 link 1 758 240 points, 108 zónach a 420DXCC.