Enviado tarjetas QSL 2015

QSL lístok OM0A

QSL tarjeta OM0A

Veľký kus práce som urobil v QSL agende - bolo zodpovedaných 409 concentración. Lista de las estaciones Puede ver un archivo PDF. Zárove bol aktualizovaný hlavný logbook na Clublog-u, kde je teraz vyše 33-tisíc spojení do konca roku 2014.  Úpravou prešla predná strana QSL lístka OM0A, na ktorej je 2el. ECO beam 40m/20m.