Contestový par OM0A

Plus » Contestový par OM0A .

1) Slovenský rádioamatérsky portál CQ.sk organizuje QRP preteky na VKV, ktoré sa konajú v nedeľu prvého augustového víkendu (6.8.2017) od 07.00 de 13.00 UTC v pásme 144 MHz.

2) Kategórie:
1. Single aj multi op. výkon vysielača do 10 W z jediného koncového stupun, ľubovoľné QTH

3) Modulácia: CW, SSB a FM.

4) Kód: RS(T), poradové číslo spojenia od 001 a WW lokátor.

5) S každou stanicou je možné do preteku započítať jedno platné spojenie, pri ktorom bol oboma stanicami predaný a potvrdený kompletný súťažný kód.

6) Bodovanie: za jeden kilometer preklenutej vzdialenosti sa počíta 1 offre.

7) Súťažný denník je akceptovaný v elektronickom formáte EDI podľa bodu 13 Všeobecných podmienok pretekov a súťaží na VKV. Je potrebné zaslať ho elektronickou alebo klasickou poštou na adresu vyhodnocovateľa najneskôr desiaty de po preteku. Adresa: William Petrík, Tatranska Lomnica 193, 059 60 alebo log(@)CQ.sk .

8) Kóty na preteky sa neregistrujú. Vo vlastnom záujme je však vhodné zverejniť v sieti packet radia a na Internete obsadenie kóty.

9) Pokiaľ nie je stanovené inak, platia v ostatnom Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV platné od 1.7.2011.

QSL lístok OM0A

carte QSL OM0A

Veľký kus práce som urobil v QSL agende - bolo zodpovedaných 409 concentration. Liste des stations Vous pouvez afficher un fichier PDF. Zárove bol aktualizovaný hlavný logbook na Clublog-u, kde je teraz vyše 33-tisíc spojení do konca roku 2014.  Úpravou prešla predná strana QSL lístka OM0A, na ktorej je 2el. ECO beam 40m/20m.

Cette année, le site du magazine CQ - organisateur de la course populaire découvert résultats CQWW tr?s bientôt. Tableau de bord est ? télécharger: http:/ / Www.cq-amateur-radio.com/cq_contest_awards/2009/2009_cq_ww_ssb_contest.pdf .

Cette OM0A les personnes impliquées dans la catégorie de course Octobre M2 comme l'un de la Slovaquie. S'il vous plaît denníkov kontrole krížovej je označených chybné bolo 48 concentration, qui est seulement -1,75% (de plus de 2600QSO). Poukazuje ? zvyšujúcu dans operátorov kvalitu. OM0A afin získskal 2571 concentration 1 758 240 points dans 108 zónach une 420DXCC.