Elküldött QSL lapot 2016

QSL lístok OM0A

QSL OM0A

Veľký kus práce som urobil v QSL agende - bolo zodpovedaných 210 koncentrációját. Jegyzéke állomások Megtekintheti egy PDF fájl. Zárove bol aktualizovaný hlavný logbook na Clublog-u, kde je teraz vyše 33-tisíc spojení do konca roku 2014.  Úpravou prešla predná strana QSL lístka OM0A, na ktorej je 2el. ECO beam 40m/20m.