Radioamatori

Pi? » Radioamatori .

QSL lístok OM0A

QSL card OM0A

Veľký kus práce som urobil v QSL agende - bolo zodpovedaných 409 concentrazione. Elenco delle stazioni ? possibile visualizzare un file PDF. Zárove bol aktualizovaný hlavný logbook na Clublog-u, kde je teraz vyše 33-tisíc spojení do konca roku 2014.  Úpravou prešla predná strana QSL lístka OM0A, na ktorej je 2el. ECO beam 40m/20m.

Quest'anno s pagine web del CQ - organizzatore gara CQWW popolare scoperto i risultati molto presto. I risultati sono per il download: http:/ / Www.cq-amateur-radio.com/cq_contest_awards/2009/2009_cq_ww_ssb_contest.pdf .

Team OM0A coloro che sono coinvolti nella categoria gara ottobre M2 come uno dei Slovacchia. Si prega di krížovej Kontrole označených bolo denníkov I chybné 48 concentrazione, che ? solo -1,75% (da oltre 2600QSO). Poukazuje da zvyšujúcu in operátorov kvalitu. OM0A modo získskal 2571 concentrazione 1 758 240 punti, 108 zónach uno 420DXCC.