Contestový ?? OM0A

??????????? ????????? Contestový ?? OM0A .

1) Slovenský rádioamatérsky portál CQ.sk organizuje QRP preteky na VKV, ktoré sa konajú v nedeľu prvého augustového víkendu (6.8.2017) od 07.00 ?? 13.00 UTC v pásme 144 ???.

2) Kategórie:
1. Single aj multi op. výkon vysielača do 10 W z jediného koncového stup?????????????? ???????, ľubovoľné QTH

3) Modulácia: CW, SSB a FM.

4) Kód: RS(T), poradové číslo spojenia od 001 a WW lokátor.

5) S každou stanicou je možné do preteku započítať jedno platné spojenie, pri ktorom bol oboma stanicami predaný a potvrdený kompletný súťažný kód.

6) Bodovanie: za jeden kilometer preklenutej vzdialenosti sa počíta 1 ???????????.

7) Súťažný denník je akceptovaný v elektronickom formáte EDI podľa bodu 13 Všeobecných podmienok pretekov a súťaží na VKV. Je potrebné zaslať ho elektronickou alebo klasickou poštou na adresu vyhodnocovateľa najneskôr desiaty de po preteku. Adresa: ?????? ??????, ????????? ??????? 193, 059 60 alebo log(@)CQ.sk .

8) Kóty na preteky sa neregistrujú. Vo vlastnom záujme je však vhodné zverejniť v sieti packet radia a na Internete obsadenie kóty.

9) Pokiaľ nie je stanovené inak, platia v ostatnom Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV platné od 1.7.2011.

QSL lístok OM0A

QSL-???????? OM0A

??????? ????? ?????? ? ?????? ? QSL ???????? ??? - ???????? 409 ????????????. ?????? ??????? ?? ?????? ????????????? PDF ????. Zárove bol aktualizovaný hlavný logbook na Clublog-u, kde je teraz vyše 33-tisíc spojení do konca roku 2014.  Úpravou prešla predná strana QSL lístka OM0A, na ktorej je 2el. ECO beam 40m/20m.

? ???? ????, ???????? ???? ??????? CQ - ?????????? ??????????? ????? ?????????? CQWW ?????????? ????? ?????. Scorecard ???????? ????????: HTTP:/ / Www.cq-amateur-radio.com/cq_contest_awards/2009/2009_cq_ww_ssb_contest.pdf .

??? OM0A ???, ??? ????????? ? ????????? ??????? ????? M2 ??? ???? ?? ????????. ?????????? kontrole denníkov krížovej ? označených chybné ???? 48 ????????????, ??????? ????????? ????? -1,75% (?? ????? ??? 2600QSO). Poukazuje ???? zvyšujúcu ? kvalitu operátorov. OM0A ??? ??? získskal 2571 ???????????? 1 758 240 ????? ? 108 zónach 420DXCC.