?????????????????

??????????? ????????? ????????????????? .

QSL lístok OM0A

QSL-???????? OM0A

??????? ????? ?????? ? ?????? ? QSL ???????? ??? - ???????? 409 ????????????. ?????? ??????? ?? ?????? ????????????? PDF ????. Zárove bol aktualizovaný hlavný logbook na Clublog-u, kde je teraz vyše 33-tisíc spojení do konca roku 2014.  Úpravou prešla predná strana QSL lístka OM0A, na ktorej je 2el. ECO beam 40m/20m.

? ???? ????, ???????? ???? ??????? CQ - ?????????? ??????????? ????? ?????????? CQWW ?????????? ????? ?????. Scorecard ???????? ????????: HTTP:/ / Www.cq-amateur-radio.com/cq_contest_awards/2009/2009_cq_ww_ssb_contest.pdf .

??? OM0A ???, ??? ????????? ? ????????? ??????? ????? M2 ??? ???? ?? ????????. ?????????? kontrole denníkov krížovej ? označených chybné ???? 48 ????????????, ??????? ????????? ????? -1,75% (?? ????? ??? 2600QSO). Poukazuje ???? zvyšujúcu ? kvalitu operátorov. OM0A ??? ??? získskal 2571 ???????????? 1 758 240 ????? ? 108 zónach 420DXCC.