?????????? CQWW SSB Contest 2009

? ???? ????, ???????? ???? ??????? CQ - ?????????? ??????????? ????? ?????????? CQWW ?????????? ????? ?????. Scorecard ???????? ????????: HTTP:/ / Www.cq-amateur-radio.com/cq_contest_awards/2009/2009_cq_ww_ssb_contest.pdf .

??? OM0A ???, ??? ????????? ? ????????? ??????? ????? M2 ??? ???? ?? ????????. ?????????? kontrole denníkov krížovej ? označených chybné ???? 48 ????????????, ??????? ????????? ????? -1,75% (?? ????? ??? 2600QSO). Poukazuje ???? zvyšujúcu ? kvalitu operátorov. OM0A ??? ??? získskal 2571 ???????????? 1 758 240 ????? ? 108 zónach 420DXCC.