???????????? QSL-???? 2016

QSL lístok OM0A

QSL-???????? OM0A

??????? ????? ?????? ? ?????? ? QSL ???????? ??? - ???????? 210 ????????????. ?????? ??????? ?? ?????? ????????????? PDF ????. Zárove bol aktualizovaný hlavný logbook na Clublog-u, kde je teraz vyše 33-tisíc spojení do konca roku 2014.  Úpravou prešla predná strana QSL lístka OM0A, na ktorej je 2el. ECO beam 40m/20m.