OM0AAO Уильям

Viliam OM0AAO

Уильям OM0AAO

Уильям Петрик, OM0AAO - OM0A
QTH: Татранска Ломница
Контактная информация:
om0aao@cq.sk


Более чем за десять лет посвятить rádioamatérčeniu, predovšetkým konštruovaniu к contestingu. Я начал по ЦБ, где, как члена команды, чтобы120 как “mrzol” pri desiatkach expedícií po Tatrách, čo sa však vyplatilo napríklad víťaztvom v Portablovej lige a ďalších súťažiach. V tom čase som sa aktívne venoval 11m pásmu.

Od roku som sa začal pravidelne zúčastovať rádioamatérskych pretekov, najprv samostatne na VKV, neskôr v klube OM3RKP tiež na VKV. Od získania prístupu na KV sa venujem len tejto oblasti, predovšetkým contestingu (CQWW, IARU HF, SSB Liga, OMAC a iné).

В 2005 som sa stal víťazom 1.Subregionálnych pretekov na VKV. V CQWW SSB Contest-e 2007 som získal v tíme MW5W prvé miesto vo Walese. V ročníku 2007/08 OM Activity contestu som obsadil druhé miesto v kategórii SSB QRO. V UBA Conteste 2008 som sa umiestnil na 5.mieste v kategórii A80LP, v HA DX Conteste na 4.mieste v kategórii 80m SSB High. Na potvrdenie ďalších výsledkov z tohto roku si budem musieť ešte počkať.

Som administrátorom HTTP:/ / Www.cq.sk a ďalších rádiomatérskych stránok.

Diplom MW5W z CQWW 2007

Diplom MW5W z CQWW 2007