Contestový ?? OM0A

Displej Yaesu FT-1000MP

Displej YAESU FT-1000MP

?????????????????, ????? ????, ????? ????????? ??? ??????? ?????, ???????? ?????? ???? ????? ??????, ??????????? ? ????? ???????????, ???????????? ? ??????????? ????????????, ????????, ??????? ????? ????? ???, ??????? ??????? ? Radiotechnika ????????????? ?????? ????????? ? ?????????? ??????. ??? ???????????????????, ??????????? ??????, ???????, ??? ???????, ??????????? ?? ???? ????? ????????.

??? uchvátila ??????? rádioamatérskych ????? - contestingu. ?????????? ???? ??????? ????????? ?????????? rádioamatérskych ?????????? ? ????????? ?, ?????? ???????, ??????? ????? ?????? ?????.

Tímových podujatí sa v minulosti zúčastnilo viacero rádioamatérov: ????? OM6CI, Števo OM7KW, Peťo OM6PR, Martin OM4MM, Miška OM4CX, Gabo OM0AAG, ???? OM0AAB, Janko OM8LA, Dano OM4AQP, Rado OM0AMR, Pavel OK1PMA, Oliver VK8DX, ???? OM0AAO, Karči a ďalší, či už priamo alebo nepriamo. V súčasnosti sa OM0A ozýva v pretekoch v kategórii jeden operátor, ktorým je Vilo OM0AAO.