Úvod JN98dv, contest na VKV 2020 Antény OM3KOM v JN98dv

Antény OM3KOM v JN98dv

Antény OM3KOM v JN98dv

Antény OM3KOM v JN98dv

Výhľad z Homôlky JN98dv smerom za západ