Úvod Amatérske rádio LID = zlý operátor

LID = zlý operátor

Príprava na vysielanie
Príprava na vysielanie si vyžaduje veľký počet káblov

Ako rýchlo poznať zlého operátora? Ako počúvam prevádzku P29VR na 20m je odpoveď veľmi jednoduchá: nevie počúvať, čoho výsledkom je nezvládanie pile-upu:

  • po skončení spojenia necháva neúmerne dlho volať stanice (viac ako 40 sekúnd!)
  • skladá značku protistanice na viac ako tri-štyri pokusy
  • vlastné relácie sú veľmi krátke
  • zriedkavé uvedenie spôsobu volania (split)
  • spomaľovanie prevádzky nepodstatnými informáciami “Everybody here is 59+20dB, I can’t copy”

Ak by som to porovnal s prevádzkou VQ9RD z ostrova Chagos…

  • vysielanie len potrebných informácií
  • pomer času RX/TX je blízky 1:1
  • schopnosť počúvať slabé signály v rušení je výborná
  • časté informácie o spôsobe volania