Úvod Amatérske rádio President Lincoln SDR panadaptér na 10,695MHz

President Lincoln SDR panadaptér na 10,695MHz

ZDIEĽAŤ
SDR panadaptér s President Lincoln
SDR panadaptér s President Lincoln

President Lincoln je rozšírená rádiostanica na 11/10m. Z obvodového zapojenia sa dozvieme, že pre SSB a CW využíva kryštálový filter na frekvencii 10,695MHz. Filter je síce 8-pólový, ale nevyznačuje sa výbornými parametrami, čo každý používateľ tejto rádiostanice potvrdí. Šírka pásma je: 2,2kHz (-6dB); 4,9kHz (-15dB) a 8kHz (-60dB). Riešením je pripojenie SDR ku tejto rádiostanici, čím získame nielen lepšie filtre, ale aj panadaptér umožňujúci sledovať vizuálne aktivitu na pásme.

Z rádiostanice je potrebné vyviesť MF signál. Asi najľahší spôsob je využiť obvody zosilňovačov NB, konkrétne z kolektoru tranzistoru Q202. Stačí na to oddeľovací kondenzátor cca. 1nF a konektor na zadnom paneli. NB je malý plošný spoj s väčšinou SMD súčiastok osadený vertikálne na hlavnom plošnom spoji. Bod pripojenia sa dá identifikovať podľa rezistora 1,5k. V prevádzke bude musieť byť zapnutý NB, ale ten nás pri posluchu cez SDR už veľmi zaujímať nebude.

SDR President Lincoln
Miesto napojenia SDR v President Lincoln

Signál sa privedie do SDR prijímača naladenom na frekvenciu medzifrekvencie. Použil som SDR Ensemble, ale vyhovie aj iný typ prijímača. Keďže bol zo zariadenia odobratý ešte pred filtrom, môžeme na monitore vidieť aj širšie spektrum z pásma a monitorovať tak výskyt signálov.

Rozdiel v kvalite príjmu je markantný. Ešte viac vynikne pri použití kvalitnejšej zvukovej karty a optimálnom nastavení filtrov. Tento popis nie je úplným návodom, ale chcel by naznačiť, aký prínos predstavuje SDR. Tí šikovnejší by napríklad dokázali zabudovať SDR prijímač priamo do rádiostanice či nájsť aj iné miesto napojenia. Nebojte sa teda experimentovať s SDR, oplatí sa to!