Úvod VKV prevádzkový aktív – jún 2021 Pokrytie OK staníc vo VKV PA jún 2021

Pokrytie OK staníc vo VKV PA jún 2021

Smerová mapa spojení vo VKV PA jún 2021

Pokrytie OK staníc vo VKV PA jún 2021

DXCC, s ktorými bolo pracované vo VKV PA jún 2021