Úvod YU7EF yagi EF0206 na 144MHz Výroba YU7EF yagi na 144MHz

Výroba YU7EF yagi na 144MHz

Detail žiariča YU7EF yagi na 144MHz

Výroba YU7EF yagi na 144MHz

YU7EF yagi na 144MHz