Úvod amatérské rádio President Lincoln rotační enkodér do radiostanice

President Lincoln rotační enkodér do radiostanice

Rotačný enkodér President Lincoln
Rotační enkodér President Lincoln

V radiostanici President Lincoln je použit rotační enkodér. Tato rádiostanca sice patří mezi velmi spolehlivé, ale roky používání mohou zanechat stopy a s enkodérem se objeví problémy. Nejsnazší způsob je výměna za nový enkodér.

Lacný rotačný enkodér – ladicí knoflík

Jelikož originální typ se špatně shání, vyzkoušel jsem rotační enkodér KY-040, který se používá jako snímač například ke Arduinu. Má 20 pulzov na 1 otáčku a případně tlačítko.
Původní enkodér má 3 vodiče, KY-040 řidičů 5. Připojení enkodéru je zřejmé z fotografie: fialový vodič na GND, šedý na CLK a bílý na DT. Pomocné rezistory na plošném spoji zůstávají, nic v zapojení se neupravuje.

Zabudovanie enkodéra do rádiostanice

Na fotografii je vidět ještě stav z testování. Pro stabilní osazení doporučuji připájení vodičů přímo do plošného spoje. Rotační enkodér KY-040 je možné vejít do prostoru, kde byl původní enkodér, nicméně je třeba jej vycentrovat, protože oska na matici má menší průměr. Použít lze například tělem hroutícího se bužírku nebo jiný způsob.

Možnosti na vylepšenie

Pro experimentátory se nabízí i možnost využití spínače v enkodér například na tlačítko SPAN. To by umožňovalo volbu kroku přímo z ladícího knoflíku, ale na to je zřejmě nutné KY-040 modifikovat, neboť tlačítko podle schématu radiostanice President Lincoln není spínané proti GND, jak na plošném spoji KY-040. Inspiraci na tuto úpravu najdete na http://mm1ewa.blogspot.com/2011/05/uniden-2830-vfo-mod.html

Výměna není náročná, avšak vyžaduje také povolení čtyř šroubů a odklopení předního panelu, avšak přístup ke enkodéru je stísněný.