Úvod amatérské rádio Jano OM0AAJ přihlížel a zřejmě si myslel své – červen 2022

Jano OM0AAJ přihlížel a zřejmě si myslel své – červen 2022

Kenwood TS-2000 s SDR panadaptérom v N1MM
Panadaptér Kenwood TS-2000 SDR v N1MM

Opět něco nového, opět něco nefunguje a přece rekordní výsledek VKVPA. Už v předchozím kole jsem vyzkoušel Kenwood TS-2000. Je o něm známo, že má jisté chyby, no poskytuje na 2m výkon až 100W, řečový procesor a několik filtrů, které pomáhají v boji s rušením.

SPROPITNÉ: proč dělat úpravy v Kenwood TS-2000?

Problematické filtre Kenwood TS-2000

Určitá série tohoto TCVR má problematické filtry na 455 kHz. Netrpí tím jen TS-2000, ale i zařízení jiných značek. Projevuje se to praskotem v příjmu, vypadáváním příjmu až úplnou ztrátou citlivosti. Majitel zařízení tak chtě nechtě bude muset zařízení servisovat.

Nízká citlivost na 144 MHz

Druhým důvodem proč se dělají úpravy v tomto zařízení je nízká citlivost na 144 MHz. Je to způsobeno nízkým napětím na g2 předzesilovače. Opět platí, že některé verze mají pracovní bod předzesilovače nastaven jinak a citlivost je v pořádku.

Výměna ventilátoru

Ventilátor se v TS-2000 zapíná i příjme. I během příjmu jsou totiž mnohé obvody napájeny a zařízení tak vytváří teplo. Pokud řídící obvod ventilátoru vyhodnotí, že teplota je vysoká, ventilátor se zapne. Originální ventilátor je ale poměrně hlučný. Proto je vhodné jej vyměnit za tichý ventilátor, například Noctua.

Filtr INRAD

Pro vylepšení příjmu a zvýšení odolnosti lze vyměnit tovární filtr na frekvenci 10,695 MHz. Filtr INRAD #92 je užší a má aj lepší stopband, no osazení do zařízení je formou napojení kabely.

SDR adaptér

Všechny TCVR-e moderní generace se vyznačují možností zobrazení frekvenčního spektra pomocí SDR technologie. TS-2000 však touto generací není, no přidáním oddělovacího zesilovače a SDR přijímače lze získat i tuto možnost.

Důvodů k nějakému zásahu v tomto zařízení je tedy poměrně mnoho.

Vylepšení před VKVPA

Hned po posledním kole VKVPA jsem se pustil do úpravy zdroje. Ten totiž nebyl dimenzován na požadovaný odběr proudu. Ke dvojici stabilizačních tranzistorů ve zdroji jsem přidal další dva, čímž se distribuce ztrátového tepla zlepšila a zároveň se zmenšil vnitřní odpor zdroje.

Také nadešel čas použít náhlavní soupravu s mikrofonem a nožní spínač. Zapojení je popsáno v jiném článku.

Osadil jsem také tichý ventilátor Noctua NF-R8 redux 1200. Rozdíl v hlučnosti oproti původnímu ventilátoru je značný. Stejný ventilátor nahradil také klasický Sunon ventilátor v domácím zdroji 13,8V/40A.

Poskládal jsem oddělovací zesilovač podle G4HUP. Ide o podobný zesilovač jako jsem osadil i do R2CW TCVR, avšak tento je doplněn io výstupní dolnopropustný filtr. Oddělovací zesilovač se napájí před filtr na frekvenci 41,895 MHz. Tady jsem udělal chybu a omylem jsem ho zapojil za filtr. Na SD jsem tedy viděl asi 15 kHz spektrum. Když jsem si chybu uvědomil, tak jsem bod napojení samozřejmě změnil, avšak po složení TCVR sice zapnul, ale byl naprosto hluchý.

Hledání příčiny zabralo několik hodin hledání a měření. Zajímavostí bylo, že TCVR ani nevysílal v jiných módech kromě FM. Podařilo se mi zjistit, že většina VF obvodů přijímače funguje, ale nedochází ke konvezi na 455 kHz. Do směšovače nepřicházel oscilátorový signál. Ten je vytvářen DDS. Obdobné DDS obvody mají i obvody vysílače. Ke své funkci potřebují také taktovací signál – a ten chyběl. Taktovací signál se vytváří na desce PLL, no přechází na sousední desku RX2, kde ještě je jednotranzistorový zesilovač. Zatímco na desce PLL jsem naměřil VF sondou cca. 410mV, za tímto tranzistorem jen pár milivoltů. proč? Protože neměl napájení. Napájení se přivádí plochým kabelem z desky RX1. Kvůli manipulaci v TCVR- jsem ten kabel několikrát vysouval a zasouval do konektoru. Je to paradox, že napájecí napětí je přibližně ve středu tohoto kabelu. Ohmické měření neukázalo chybu v kabelu. Pokusné propojení separátním kablíkem však znovuoživilo TS-2000. Uff.

Stihl jsem ještě jedno vylepšení – CAT ovládání z N1MM+.

Větrný VKVPA

Předpověď počasí slibovala slunce, teplo a vítr. Vyšla perfektně. Už z dálky bylo vidět, že vrtule větrné elektrárny na nedalekém Suchém vrchu se točí rychle. Usoudil jsem, že stejně se mi podaří 4x5el.DK7ZB yagi dostat do vzduchu. Veruže i podařilo. Těžší se stavěla singly 8Chvíli po mně přicházejí i turisté na druhém stožáru. Vítr si ji točil jak chtěl.

Díky vylepšením a získané dovednosti se stavbou antén jsem měl vše připraveno již v předstihu. Zůstávala nakalibrovat rotátor. Zapnu ho – a netočí se. Myslel jsem, že se mi sní. Ach ne. Netočí se. Antény jsem tedy ručně nastavil na 180 stupňů.

VKVPA začíná a zjišťuji ještě nějaký problém s modulací. Možná to dělá náhlavní souprava s mikrofonem, možné TCVR, možná zdroj… ještě nevím. Vítr sílí a jednou rukou držet stožár s 8el.DK7ZB, druhou zapisovat, obsluhovat zařízení i KST chat… a ještě i ruční mikrofon? Pokusil jsem se modulaci přestavit (snížení výkonu i modulace, i když ALC bylo téměř nevideno).

Detail SDR specifikace VKVPA v N1MM +
Detail SDR specifikace VKVPA v N1MM +

Výrazný plus ale představuje CAT spřažený s SDR. Prakticky nepřehlížím žádný signál. Ani v momentě, když daná stanice nevysílá a ladil bych přes ni. Viděl jsem ji ve spektru, takže si na ni na frekvenci moment počkám.

Poměrně výrazná je aktivita z jihovýchodu. Zda jde o rumunské, maďarské, srbské či bonianské stanice. A to i na výzvu. Zřejmě tím, že tyto stanice jsou stranou od epicentra aktivity, tak více hledají po pásmu a aktivněji i sem natáčejí antény. Pro mě představují také cenné násobiče.

Směry ve VKVPA červen 2022
Směry ve VKVPA červen 2022

Při volání jedné výzvy se ozvala stanice končící “/4”. Po zapokování z toho vyšel I5MZY / 4 s JN64. Zkoušel jsem obě antény, ale čtverce bylo otočeno jinam a na obě byl narovnako. Spojení se však podařilo. Oslovil jsem hned dvě další italské stanice přes KST chat IK4GNG skutečně prošel!

Na poslední půlhodinu jsem ručně otočil 4x5el.DK7ZB yagi do azimutu asi 270 stupňů a zkoušel více české a moravské stanice. Zřejmě byly na pásmu i německé stanice, ale vítr byl tak silný, že občas jsem stožár přidržoval oběma rukama, ale se netočil. Foukalo i do mikrofonu.

Mapa lokátorů VKVPA červen 2022
Mapa lokátorů VKVPA červen 2022
DXCC země ve VKVPA červen 2022
DXCC země ve VKVPA červen 2022

Fyzicky to byl velmi náročný VKVPA. Levé rameno byly snad dosud. Ale výsledkově je tento VKVPA rekordní – podařilo se 74 spojení, 266 bodů a 22 násobičů, což dává 5852 bodů. Stoupl i kilometrový průměr, a až na 204. Nejdelším spojením je IK4GNG (657 km).

Podstatné nyní bude vyřešit problémy – opravit rotátor nebo použít jiný a zjistit proč modulace nebyla v pořádku. Děkuji mnoha za násobič, například OM2JK za JN87 či OM8OM za KN09!