Úvod OM0A Zpracované QSL lístky

Zpracované QSL lístky

QSL lístek OM0A

Takmer tristo ďalších QSL lístkov pre OM0A som zadal do GlobalQSL.com systému na vytlačenie. seznam stanic si můžete prohlédnout v PDF souboru. Približne 10% žiadostí o lístok však pravdepodobne nebude potvrdených. Proč?

Vaše údaje na QSL lístku nesúhlasia s logmi OM0A. Chyba môže byť aj na našej strane, preto budú údaje manuálne dohľadané na podobné značky a pod. Niektoré chyby sú však spôsobené Vami (např. CW v dátume keď taká prevádzka nemohla byť, nereálne dátumy,…). Po dokončení jednoduchšej časti agendy budú vybavené aj tieto žiadosti.