Einführung Amateurfunk OM-Aktivitätswettbewerb – Mai 2024

OM-Aktivitätswettbewerb – Mai 2024

Ionogram počas OM Activity Contestu
Ionogramm während des OM-Aktivitätswettbewerbs

Predpovede šírenia rádiových vĺn sú ešte zložitejšie ako predpovede počasia. Ale po noci, keď polárna žiara bola viditeľná nielen v našich končinách, ale aj južnejšie, bolo iluzórne očakávať, že podmienky šírenia na 80m pásme budú dobré. Neboli.

Na obrázku vidieť ionogram, ktorý je takmer bez odrazov. Celú hodinu SSB časti OM Activity Contest sa prakticky nezmenil aj keď kratučké zlepšenie bolo. Lepšie prechádzali len východoslovenské stanice. Jano OM0AJ prechádza S9+5dB a v jednom momente som ho registroval aj S9+20dB. Ale len krátko.

Von 28 Konzentration, ktoré mám zapísané sú určite dve nesprávne. Ich, že Stano OM8AQ neprijal môj kód a s Rosťom OK1RZ som musel spraviť dve spojenia, lebo to prvé nebolo tiež správne. Chýb ale možno bude ešte viac.

Anzeige