Einführung Contestový von OM0A Graduate im CQWW DX Contest, der

Graduate im CQWW DX Contest, der

OM0A Diplom für den 1. Platz in der CQWW DX Contest in 2009

CQWW DX SSB Contest in der Due-on-24-25 Oktober 2009. V logu bolo 2.619QSO und über etwas 1,9 Millionen Punkte. Nach der Überprüfung kam das Protokoll vyhodncovateľom Verbindung mehr Schnitte, aber die Summe von denen 1.Miesto in der Slowakei mit CQWW DX Contest-u 2009 (M / 2). OM0A ďakuje všetkým za krásne chvíle a bude sa tešiť dopočutia pri ďalšom contest-e.