Einführung WPX Contest! Rabatt: Martin OM4AAS, Stevo OM7KW, Miska OM4AQW, William OM0AAO, Peto OM6PR ein Igor OM6ACI

Rabatt: Martin OM4AAS, Stevo OM7KW, Miska OM4AQW, William OM0AAO, Peto OM6PR ein Igor OM6ACI

Rabatt: Martin OM4AAS, Stevo OM7KW, Miska OM4AQW, William OM0AAO, Peto OM6PR ein Igor OM6ACI