Einführung Stichworte SDR

Etikett: SDR

SDR (Software-defined radio) je obvodová technológia rádiostanice, kde filtrovanie a spracovanie signálu je dané softwaromprogramom