QO-100 mapa lokátorov OM0AAO

Sto connection via QO-100

Every day updated with more stations, which carry out searches through the QO-100. According to statistics, there are already some 500 a výnimkou nie sú ani relatívne exotické destinácie...

Improvements for QO-100 Satellite

Setup for working through QO-100 satellite has been slightly modified. Nová verzia SDR Console 3.0.7 prináša funkciu automatickej korekcie posunu frekvencie. It works, že v...
QO-100 setup OM0AAO

QO-100 / It's Hail 2 satellite

It's Hail 2 (QO-100) It is a new generation satellite, which enables communication rádioamatérov. The main difference compared to other satellites, it is, že je to geostacionárny satelit s výškou...
Ubitx LCD display

µBITX transceiver

Most kits KV transceivers in the past was characterized jednopásmovosťou or high price. Nová stavebnica µBITX (or uBITX, or. MBITX) attracted great interest, keďže ide...
Rotačný enkodér President Lincoln

President Lincoln rotary encoder to radio stations

V rádiostanici President Lincoln je použitý rotačný enkodér. Táto rádiostanca síce patrí medzi veľmi spoľahlivé, ale roky používania môžu zanechať stopy a s enkodérom...
SDR panadaptér s President Lincoln

President Lincoln SDR panadaptér na 10,695MHz

President Lincoln is widespread radio station on 11 / 10m. Z obvodového zapojenia sa dozvieme, že pre SSB a CW využíva kryštálový filter na frekvencii 10,695MHz. The filter is ...