Introduction Amateur radio President Lincoln SDR panadaptér na 10,695MHz

President Lincoln SDR panadaptér na 10,695MHz

SHARE
SDR panadaptér s President Lincoln
SDR panadaptér s President Lincoln

President Lincoln je extended radio station on 11 / 10m. Z obvodového zapojenia sa dozvieme, that for SSB and CW uses crystal filter for frequency 10,695MHz. Filter je síce 8-pólový, ale nevyznačuje sa výbornými parametrami, čo každý používateľ tejto rádiostanice potvrdí. Šírka pásma je: 2,2kHz (-6dB); 4,9kHz (-15dB) a 8kHz (-60dB). The solution is to connect SDR to this radio station, what we gain not only better filters, but also panadaptér allowing visually monitor activity on Gaza.

Z rádiostanice je potrebné vyviesť MF signál. Asi najľahší spôsob je využiť obvody zosilňovačov NB, konkrétne z kolektoru tranzistoru Q202. Stačí na to oddeľovací kondenzátor cca. 1nF a konektor na zadnom paneli. NB je malý plošný spoj s väčšinou SMD súčiastok osadený vertikálne na hlavnom plošnom spoji. Bod pripojenia sa dá identifikovať podľa rezistora 1,5k. V prevádzke bude musieť byť zapnutý NB, ale ten nás pri posluchu cez SDR už veľmi zaujímať nebude.

SDR President Lincoln
Miesto napojenia SDR v President Lincoln

Signál sa privedie do SDR prijímača naladenom na frekvenciu medzifrekvencie. I used SDR Together, ale vyhovie aj iný typ prijímača. Keďže bol zo zariadenia odobratý ešte pred filtrom, môžeme na monitore vidieť aj širšie spektrum z pásma a monitorovať tak výskyt signálov.

Rozdiel v kvalite príjmu je markantný. Ešte viac vynikne pri použití kvalitnejšej zvukovej karty a optimálnom nastavení filtrov. Tento popis nie je úplným návodom, ale chcel by naznačiť, aký prínos predstavuje SDR. Tí šikovnejší by napríklad dokázali zabudovať SDR prijímač priamo do rádiostanice či nájsť aj iné miesto napojenia. Nebojte sa teda experimentovať s SDR, oplatí sa to!