Introduction Tags Interface

label: interface

Interface je medzičlánok medzi zariadeniami zabezpečujúci napríklad prevod napäťových úrovní či bezpečné oddelenie od periférií