Introduction Tags OM4MM

label: OM4MM

Nová rádioamatérska značka OM4AAS je OM4MM. Martin je pravidelným účastníkom mnohých CB aj HAM podujatí. Najčastejšie ho počuť z OM7M (OM3KAP) rádioklubu.