introducción CQ WPX RTTY 2014 historia Rozloženie spojení po kontinentoch

Rozloženie spojení po kontinentoch

Rozloženie spojení po kontinentoch