introducción OM0A El daño menor = gran problema?

El daño menor = gran problema?

Dañar la antena Moxon

Pri poslednej tatranskej víchrici opäť došlo k poškodeniu antény. Po predošlých skúsenostiach bol na stožiar umiestnený 2el. moxon firmy ECO. Táto anténa sa výborne osvedčila pri silných vetroch už v minulosti. Pravdepodobne je to dané menšími rozmermi a uzavretou konštrukciou, ktorá je odolnejšia vo vetre.

Na fotografii však môžete vidieť, že došlo k odtrhnutiu koncov prvkov z jednej strany antény. Do najbližších pretekov tak bude potrebné vymyslieť spôsob opravy

Artículos anterioresBalík z QSL bureau
Artículo siguienteInv.Vee Strom
Desde que empecé a participar regularmente en la carrera de aficionados, por separado para la primera VHF, más tarde en el club OM3RKP también VKV. Dado que el acceso a la asistencia técnica para trabajar en esta área sólo, principalmente la impugnación (CQWW, IARU HF, SSB Liga, Dippeth y otros) de que estoy escribiendo om0a.cq.sk. También soy el administrador del portal europeo HAMradio CQ.sk.