introducción OM0A Prueba de novedades en concurso JARTS

Prueba de novedades en concurso JARTS

COMPARTIR
2haz el.inv.V

Po skúsenosti s rušením od okolitých staníc v CQWW RTTY conteste som sa rozhodol pre vylepšenie príjmu a zajednal som 250hz INRAD filter #708. Je to kvalitný 8-pólový kryštálový filter.

Pre nadchádjaúci CQWW SSB contest som začal plánovať ziskovejšiu anténu na 7MHz. Potrebu vybudovať stožiar kvôli moxon anténe som zavrhol, ale zaujal ma 2el. quad s prepínateľným smerovaním N4TJE . Po zavesení žiariča sa však nedarilo nájsť rezonanciu slučky. Po týždni laboráci som potreboval otestovať vhodnosť použitého drôtu a spravil som z toho jednoduchú inv.V anténu. Rezonančná frekvencia sa hneď našla, impedancia taktiež súhlasila s teóriou. Po reštudovaní anténnej literatúry došlo k realizácii 2el. inv.V beamu, ktorý sa javí výborne.

V samotnom JARTS contest-e nebolo dosť času na serióznejší výsledok. Zameral som sa teda na otestovanie noviniek. Príjem s použitím nového filtra je výrazne lepší. Kým s originálnym 500Hz filtrom počuť aj tri stanice vedľa seba, s novým INRAD filtrom je to skutočne len jedna stanica. Správnosť RTTY dekódovania sa zlepšila, dá sa povedať, že v prípade 3x vyslaného súťažného kódu ho je možné 2x správne prijať.

Inv.V beam chodil tiež výborne, akurát nevšiel čas na otestovanie pri DX spojeniach. V EU pile-upe však pomohol preraziť medzi inými stanicami.

Celkovo v JARTS contest-e 2012 som spravil ako OM0A 106 concentración, 13 570 puntos.

COMPARTIR
Artículos anterioresCQ WW RTTY 2012 OM0A
Artículo siguienteConcurso CQ WW DX SSB 2012
William OM0AAO / OM0A
Desde que empecé a participar regularmente en la carrera de aficionados, por separado para la primera VHF, más tarde en el club OM3RKP también VKV. Dado que el acceso a la asistencia técnica para trabajar en esta área sólo, principalmente la impugnación (CQWW, IARU HF, SSB Liga, Dippeth y otros).