introducción Contestový por OM0A Graduado en el Concurso CQWW DX, el

Graduado en el Concurso CQWW DX, el

OM0A Diploma para el 1er lugar en el Concurso CQWW DX 2009

CQWW DX SSB Contest en la causa-el 24-25 de octubre 2009. V logu bolo 2.619QSO a čosi vyše 1,9 milióna bodov. Po kontrole logu vyhodncovateľom došlo ku niekoľkým škrtom spojení, ale celkovo z toho bolo 1.miesto na Slovensku z CQWW DX Contest-u 2009 (M/2). OM0A ďakuje všetkým za krásne chvíle a bude sa tešiť dopočutia pri ďalšom contest-e.