introducción Etiquetas CQ WPX Contest Mundial

etiqueta: CQ WPX Contest Mundial

Celosvetový WPX contest je založený na princípe nadviazania spojení s čo najväčším počtom rádioamatérskych prefixov. SSB časť sa koná v marci, CW v máji