introduction Radio amateur Concours d'activités OM avec enregistrements mp3 de connexions - Décembre 2023

Concours d'activités OM avec enregistrements mp3 de connexions - Décembre 2023

Decembrové počasie na Kráľovej holi
Météo en décembre pour Kraľová holi

La dernière course OK/OM SSB de l'année 80m 2023. De tels tours sont toujours un peu spécifiques et celui-ci ne fait pas exception..

POINTE: cik-cak preladenie pásma

Displej Yaesu FT-1000MP
Displej Yaesu FT-1000MP

Múdry contestman raz povedal: „Rate is King“. Zvyčajne platí, že na výzvu sa spojenia nadväzujú rýchlejšie. oui, ale s QRP nemusí byť signál natoľko atraktívny, aby volajúce stanice prichádzali či vôbec udržať si frekvenciu na výzvu. Potom je možnosťou search&bondir, teda vyhľadávanie iných staníc, ktoré dávajú výzvu.

Ja zvyknem pri SO2V – ale dá sa to použiť aj pri SO2R – prelaďovať technikou, ktorú nazývam „cik-cak“. C'est le principe, že ladím striedavo. Napríklad:

  • VFO A: 3700 kHz dáva výzvu OK1DQP
  • VFO A:volám OK1DQP
  • VFO A: OK1DQP odpovedá + v tom čase už počúvam VFO B 3703 kHz, kde počujem OM0UA
  • VFO A: vysielam údaje pre OK1DQP
  • VFO A: OK1DQP potvrdzuje údaje a podľa situácie už volám na VFO B OM0UA
  • VFO B: OM0UA odpovedá + v tom čase už nachádzam na VFO A OM3SEM
  • VFO B: vysielam údaje pre OM0UA
  • VFO B: OM0UA potvrdzuje údaje a podľa situácie už volám na VFO A OM3SEM
  • VFO A: OM3SEM odpovedá + v tom čase už nachádzam na VFO B ….
Využité frekvencie v OM Activity conteste december 2023
Využité frekvencie v OM Activity conteste december 2023

 

Čo je prednosťou tohto spôsobu? Skrátenie času na identifikáciu ďalšieho možného spojenia. Táto výhoda sa zväčšuje ak väčšinu staníc už v logu mám a behom dvoch relácií stanice, s ktorou robím spojenie môžem na druhom VFO skontrolovať dve iné frekvencie.

Decembrový OM Activity Contest

Podmienky šírenia tentokrát priali viac ako v novembri, ale zrejme nebolo možné získať všetky násobiče. Zrejme smernicový efekt (OK1IF) sa podpísal pod vynikajúci signál od Jara OM1EE:

Prekvapil aj Martin OM8KT, ktorý nie je stabilným účastníkom OK/OM SSB pretekov na 80m:

Rate v decembrovom OM Activity Contest-e

Rate v OM Activity conteste december 2023
Rate v OM Activity conteste december 2023

Podarilo sa mi na rôznych frekvenciách dávať výzvu a tak zozbierať aj stanice, ktoré sa zameriavajú na volanie iných. C'est à la fin 54 concentration et 24 násobičov. Používal som transceiver Yaesu FT-1000MP 5W do antény inverted V na Mâts RDM-12.

Publicité