introduction Radio amateur Monter et abaisser le mât d'antenne à travers l'aiguille

Monter et abaisser le mât d'antenne à travers l'aiguille

Zdvíhanie a spúšťanie anténneho stožiara cez ihlu
Monter et abaisser le mât d'antenne à travers l'aiguille

Princíp zdvíhania stožiara týmto spôsobom je veľmi efektívny a stožiar sa neprehýba. Anténny stožiar má cca. 11m, la dite. ihla 4,4m. Kotvy sú 10m od základne. Na vzdialenej kotve aj ihle je kladka. Výsledkom je kladková sústava, ktorá zmenšuje potrebnú silu na 50%.

Ako také zdvíhanie a spúšťanie anténneho stožiara cez ihlu ukazuje a vysvetľuje video, ktoré som spravil začiatkom leta:

Dans septembrovom kolo VKV PA som týmto spôsobom zdvihol stožiar s dvoma 8-elementovými DK7ZB yagi anténami na 144 MHz.

Publicité