introduction CQ WPX Concours 2020 Časové rozloženie počtu spojení v CQ WPX Contest-e OM0A

Časové rozloženie počtu spojení v CQ WPX Contest-e OM0A

CQ WPX SSB 40m livescore

Časové rozloženie počtu spojení v CQ WPX Contest-e OM0A

Antenne Diamond W-8010
Prefixy v denníku OM0A