introduction OM0A Diplom CQ WPX Concours 2023

Diplom CQ WPX Concours 2023

Diplom CQ WPX Contest 2023
Diplom CQ WPX Concours 2023

Koncom marca sa vždy teším na CQ WPX Concours. Zrejme nielen ja, ale množstvo contestmanov po celom svete. V kategórii Single Operator QRP 80m to vyšlo na druhé miesto na svete, avšak táto kategória nie je veľmi obsadzovaná. Nie je totiž ľahká. Gratulácia ide Milanovi, OK1IF, ktorý si počínal vynikajúco.

Publicité