introduzione Radioamatori SSB League con le registrazioni mp3 del collegamento - Febbraio 2024

SSB League con le registrazioni mp3 del collegamento - Febbraio 2024

OM0AAO približne pred 35 rokmi
OM0AAO circa prima 35 anni

La foto di apertura mi cattura alla fine dell'inverno. Allora non ne avevo idea, che OM3WAO ma privedie k rádioamatérstvu. Od počiatkov s priamozmiešavajúcimi prijímačmi som okrem techniky prepadol najmä rádioamatérskym pretekom, SSB Ligu nevynimájúc.

Keď sa skombinujú priaznivé podmienky šírenia väčšia účasť, tak je možné spraviť v SSB Lige za hodinu vyše 100 concentrazione. Milan tuttavia, la possibilità di andare alla chiamata più tempo e la possibilità di cercare simultaneamente le stazioni sintonizzando aumenta la probabilità deklaruje 119 spojení za jednu hodinu. Klobúk dole, majstrovský výsledok!

Počty spojení v jednotlivých minútach SSB Ligy vo februára 2024
Počty spojení v jednotlivých minútach SSB Ligy vo februára 2024
OK a OM počty spojení
OK a OM počty spojení

S TCVR-om Yaesu FT-1000MP s Inrad roofing filtrom, menším PA 250 – 300W do antény inverted V na Alberi RDM-12 to chodilo veľmi dobre. Sembra, že SSB Liga sa rozširuje do nových okresov. Stazione, ktoré boli v SSB Lige celé dve hodiny deklarujú takmer 90 okresov!

Peter OM6APM dával KNM, Kysucké Nové Mesto:

Zdeno OM4AZL bol jednou z viacerých staníc z okresu Ilava, ILA:

Ervín OM7PY zastupoval okres Lučenec, LUC:

Takto zneli Vaše signály v SSB Lige február 2024:

Pubblicit?