introduzione Radioamatori Alzare e abbassare l'albero dell'antenna attraverso l'ago

Alzare e abbassare l'albero dell'antenna attraverso l'ago

Zdvíhanie a spúšťanie anténneho stožiara cez ihlu
Alzare e abbassare l'albero dell'antenna attraverso l'ago

Princíp zdvíhania stožiara týmto spôsobom je veľmi efektívny a stožiar sa neprehýba. Anténny stožiar má cca. 11m, tzv. ihla 4,4m. Kotvy sú 10m od základne. Na vzdialenej kotve aj ihle je kladka. Výsledkom je kladková sústava, ktorá zmenšuje potrebnú silu na 50%.

Ako také zdvíhanie a spúšťanie anténneho stožiara cez ihlu ukazuje a vysvetľuje video, ktoré som spravil začiatkom leta:

In septembrovom kolo VKV PA som týmto spôsobom zdvihol stožiar s dvoma 8-elementovými DK7ZB yagi anténami na 144 MHz.

Pubblicit?