introduzione tag OM7AGGIUNGI

etichetta: OM7AGGIUNGI

Peto OM7ADD (teraz OM7DD) je rádioamatérom z Banskej Bystrice. Začínal na CB s volačkou Magnet.