introduzione tag Satelit

etichetta: satellitare

Rádioamatérsky satelit zväčša nesie transpondér, teda prevádzač signálu. Prijatý signál zo Zeme pošle späť na oveľa väčšie územie