Úvod OM0A Doplnený log OM0A

Doplnený log OM0A

FT-2000
FT-2000

V logu OM0A sa teraz nachádza 15.310 spojení. Doplnené boli spojenia z UBA contestu, CQ WPX SSB contestu a CQ-M contestu 2011.