Úvod OM0A Inverted L anténa na 160m

Inverted L anténa na 160m

Rozmery inverted L antény na 160m
Rozmery inverted L antény na 160m
Anténa Inverted L
Anténa Inverted L

Topband, ako sa aj 160m pásmo nazýva, predstavuje oriešok v konštrukcii rozmerovo prijateľnej antény. Preto mnoho rádioamatérov toto pásmo vypúšťa, čo však v období slnečného minima, keď sa nedá očakávať otvorenie 10m pásma, bude chybou. Už pre CQWW Contest 2008 som sa podujal zhotoviť chodivú anténu, ktorú je možno realizovať aj v portablových podmienkach. Inšpiráciou bol materiál http://www.160m.de/Invisible%20Antenna080406.pdf DK5WL „Invisible“ DX Antenna for the Low Bands.

Princíp je v podstate veľmi jednoduchý – inverted L je rezonančná štvrťvlnná anténa s prevahou vertikálnej zložky. To je výhodné najmä pre DX prevádzku.

Po zistení, že Jirko OK5IM predávalaminátové teleskopy s výškou 12,5m – bolo rozhodnuté. V IARU HF Championship som anténu vyskúšal a výsledok bol impresívny, čo sa neskôr potvrdilo aj v CQWW Conteste, kde som pravdepodobne s totuto anténou utvoril nový rekord Walesu.

Rozmery inverted L antény na 160m
Rozmery inverted L antény na 160m

Rozmery antény sú jasné z nákresu. S uvedenými rozmermi anténa rezonovala na 1850kHz. Pri využití 12,5m teleskopu bude impedancia žiariča asi 12 ohmov, celkovú impedanciu však dotvára aj impedancia zemného systému. V prípade, že použijeme len 2 – 3 radiály položené na zemi, bude možné anténu napájať priamo 50 ohmovým koaxiálnym káblom.

Päta antény
Päta antény

Účinnosť takejto antény bude síce len 24% oproti ideálnemu, bezstratovému vertikálu, ale taký vertikál nemá nikto, HI. „Nekvalita“ zeme sa však priaznivo prejavuje v širokopásmovosti antény. Šírka pásma pre PSV < 2 je cca. 90kHz.

Heinz-Josef veľmi dobre popísal spôsob zvýšenia účinnosti. Je vhodný pre domácu realizáciu a spočíva v tom, že znížime straty použitím väčšieho počtu radiálov a použitím transformačného obvodu, ktorý nižšiu impedanciu pretransformuje na 50 ohmov. Druhou možnosťou je predĺženie vertikálnej časti antény. Laminátový teleskop môžeme predĺžiť vložením duralovej rúry v päte antény alebo zakúpime teleskop s väčšou výškou.

Postaviť inverted L zvládne poľahky aj jeden človek. Spoje na teleskopoch sú fixované izolepou proti uvoľneniu. Izolepou je fixovaný aj drôt k teleskopu. Ukončenie je v krabičke, ktorá obsahuje PL-konektor a svorky na pripojenie žiariča a radiálov. Na vrchole náprotivného teleskopu je koncový izolátor, v mojom prípade teflon. Oba teleskopy sú v portablovom prevedení kotvené štvoricou tenkých horolezeckých laniek.

Nastavenie je možné aj s PSV metrom. Najprv dostavíme anténou zmenou dĺžky žiariča na požadovanú frekvenciu, kde by malo byť PSV < 2. Potom tvarovaním, resp. pridávaním či skracovaním radiálov dopilujeme anténu tak, aby na tejto frekvencii bolo PSV čo najnižšie.
[ad#ad-1]