Mapa spojení cez QO-100 satelit

Co Połączenie może być wykonane przez QO-100 Satellite?

Satelita QO-100 może ustanowić połączenia z kilku kontynentów. Praktycznie codziennie aktualizowana o nowe i nowe stacje. W moim dzienniku jest 193 spojení...
JTGP-1033 D6 spektrálny analyzátor s VF generátorom

JTGP D6-1033 analizator widma z generatorem RF 32 - 4400 MHz

Chcete merať odozvu filtrov (šírku pásma či vložný útlm), šírku pásma zosilňovača alebo charakteristiku antény? Tento sieťový spektrálny analyzátor s VF generátorom JTGP-1033 D6 toto...
LTE filte FR13L

Pomiar filtr LTE FR13L dla QO-100

Ze względu na rezerwy w przychody QO-100 zrobić ścieżki RX rankingu przed RTL-SDR odbiornika TV nawet filtr LTE FR13L. On ma takie parametry deklarowane: Priechodný...
QO-100 mapa lokátorov OM0AAO

Połączenie sto poprzez QO-100

Codziennie aktualizowany o więcej stacji, które przeprowadzają przeszukuje QO-100. Podľa štatistík online logu je ich už približne 500 a výnimkou nie sú ani relatívne exotické...

Ulepszenia dla QO-100 Satellite

Konfiguracja do pracy przez QO-100 satelity został nieco zmodyfikowany. Nová verzia SDR Console 3.0.7 prináša funkciu automatickej korekcie posunu frekvencie. działa, že v...
QO-100 setup OM0AAO

P-100 / To gradem 2 satelita

To gradem 2 (P-100) Jest to nowa generacja satelita, który umożliwia komunikację rádioamatérov. Główną różnicą w porównaniu do innych satelitów, to jest, že je to geostacionárny satelit s výškou...