wprowadzenie μBITX transceiver Ubitx RX i TX wzmacniacz częstotliwości pośredniej

Ubitx RX i TX wzmacniacz częstotliwości pośredniej

ND6T AGC pre uBITX

Ubitx RX i TX wzmacniacz częstotliwości pośredniej

ND6T AGC pre uBITX