wprowadzenie Radioamatorskich długo-, średnio-- i krótkoterminowe bandplan wydrukować lub tapetę

długo-, średnio-- i krótkoterminowe bandplan wydrukować lub tapetę

Bandplán ako wallpaper
Plan zespół jako tapetę

Jeśli chcesz skupić się na niższych pasmach do 30 MHz? Że https://macijauskas.org/shortwave znajdziesz bardzo ładnie przygotowane przez długi bandplan, średnie i krótkie fale. Podłoża źródłowych:

  • IARU Region 1 bandplanu
  • IARU Region 2 bandplanu
  • IARU Region 3 bandplanu
  • Pasma częstotliwości przeznaczone na usługi transmisji naziemnej
  • krótkofalówka zespoły