wprowadzenie Radioamatorskich Liga SSB z nagraniami mp3 połączenia - październik 2023

Liga SSB z nagraniami mp3 połączenia - październik 2023

Screenshot z N1MM+
Zrzut ekranu z N1MM+

Práce okolo antén pokračovali zapojením anténneho prepínača s relé ovládaného banddekodérom. Pri tých úpravách došlo aj k vyradeniu jednej časti koaxiálneho kábla napájajúceho anténu pre 80 m. A všetky káble išli do chráničky káblov.

Príjem bol tentokrát veľmi dobrý. Väčšina signálov mala výbornú zrozumiteľnosť. Napriek tomu na výzvu neprišlo toľko volajúcich ako v septembrovom kole. V závere prvej hodiny sa uvoľnila frekvencia 3756 kHz, na ktorej počúva veľa OK/OM staníc. A to aj takých, ktoré sa SSB Ligy nezúčastňujú, no ozvú sa. V logu je teda niekoľko značiek, ktoré bežne nerobievam. Na konci mojej hodinovej prevádzky uvoľňujem frekvenciu Števovi OM7KW. Ako zneli Vaše signály v októbrovej SSB Lige? Takto:

 

 

Reklama