wprowadzenie CQ WW RTTY Contest 2014 Wykres punktowy OM0A CQ WW RTTY 2014

Wykres punktowy OM0A CQ WW RTTY 2014

Wykres punktowy OM0A CQ WW RTTY 2014