wprowadzenie OM0A Nowa 160 m pionowej

Nowa 160 m pionowej

Nowy na 160 m pionowej
Nový vertikál na 160m
Nowy na 160 m pionowej

Nowy na 160 m pionowej (topband anténa) jest w powietrzu i ustawić. Cała operacja jest bardzo wymagający fizycznie, niezliczoną ilość razy, ponieważ trzeba było wspinać się i schodzić po drabinie, dokończenie budowy liny cumownicze i przeciągnij radialne. Adaptacja jest ostatecznie w postaci komórek L: ca. 29uH sériovo a 1700pF paralelne. Dzięki takiemu połączeniu jest najlepiej pasują do 1890kHz i przepustowość dla PSV<2 wynosi około. 80kHz.

Nawet jedna osoba może przeprowadzić takie duże pionowe rury sposób wspierane. Pierwszym krokiem jest podnoszenie górnej części anteny w pozycji pionowej i przywiązywane darmo w kilku punktach (a najwyższy) do podpere – drzewo. Drukujemy anteny z drabiny do góry, aż jest tak wysoki,, możliwe jest wstawić inną rurkę. Należy unikać pionowego ugięcia, które mogą powodować odchylenia rury. Oczywiście, Ideałem jest budować takie anteny w nieruchomym powietrzu.